Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

‘WhatsAppen op de fiets leidt niet tot veel meer ongelukken’

Er is de laatste tijd nogal veel te doen om WhatsAppen op de fiets. In Nederland komt er volgend jaar een voorstel voor een appverbod voor fietsers. Maar leidt dit appen nou tot meer ongevallen? Nee, stelt CROW Fietsberaad. Die organisatie baseert zich op onderzoek van VeiligheidNL.

In Nederland wordt heel wat gefietst. Soms leidt dat tot ongevallen. Het totale aantal opnames op de Spoedeisende Hulp (SEH) naar aanleiding van een fietsongeval lag in 2016 op 74.400. Een jaar eerder waren dat er nog 75.900, zo blijkt uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL.

Telefoongebruik op de fiets
Uit het rapport ‘Fietsongevallen in Nederland’ van VeiligheidNL onder ruim 3.000 fietsers die op de SEH zijn beland, blijkt dat appen en telefoneren geen grote invloed hebben op het ontstaan van fietsongevallen. Casper Dirks, programma-manager bij VeiligheidNL: “Circa 1,2 procent van de slachtoffers gebruikte een mobiele telefoon ten tijde van het ongeval. Variërend van 1,9 procent bij de jeugd onder 25 jaar tot 0,8 procent bij slachtoffers ouder dan 25 jaar.”

Andere afleiding blijkt vaker de oorzaak te zijn. Zo dragen muziek luisteren (3 procent) en praten met anderen (11 procent, bij jongeren onder de 25 jaar zelfs 21 procent) meer bij aan het veroorzaken van fietsongevallen. Eerder onderzoek toonde aan dat het fietsgedrag in principe wel verslechtert door telefoongebruik, maar mogelijk past de fietser zijn fietsgedrag hierop aan waardoor er geen of slechts licht letsel wordt opgelopen.

Overige factoren
In een derde van de ongevallen werd de toestand van de weg genoemd als oorzaak, bijvoorbeeld door gladheid, gaten in de weg of losliggende tegels. Ook geeft 44 procent van de slachtoffers aan dat eigen gedrag van invloed was. Onoplettendheid en risicovol gedrag spelen vaak een grote rol bij een fietsongeval.

Gerelateerde artikels