Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

1 op 5 fietsers rijdt in de verkeerde richting

Investeringen in verbetering fietsinfrastructuur betalen zich terug.

Fietsers rijden daar waar hun comfort het grootst is, zo blijkt uit tellingen. De provincie Antwerpen registreerde van maart tot september 2016 al het fietsverkeer op het Ringfietspad. De stad Antwerpen deed hetzelfde op de fietspaden langs de Singel. Beide fietspaden liggen rond de stad en lopen met elkaar evenwijdig. De Singelfietspaden, die de stad recent verbreed heeft, trekken gemiddeld 15% meer fietsers dan het Ringfietspad.

Uit de tellingen blijkt dat er op beide fietspaden evenveel fietsers in elke rijrichting rijden. Wel rijden er gemiddeld 15% meer fietsers op de fietspaden van de Singel dan op het Ringfietspad. “Deze cijfers tonen heel duidelijk dat de investeringen aan de fietspaden langs de Singel hun vruchten afwerpen. Het Ringfietspad is in de spits verzadigd, maar nu de Singel een veilig alternatief biedt, maken er steeds meer fietsers gebruik van”, zegt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit. “Op de Singel zijn de fietspaden nu in elke rijrichting 3 meter breed. Terwijl het Ringfietspad 3 meter breed is voor beide rijrichtingen. Enkel in het noorden, waar die werken nog niet zijn afgerond, verkiezen fietsers het Ringfietspad. Conclusie? Goede fietsinfrastructuur trekt fietsers.”

Objectieve informatie…
Een doordacht fietsbeleid is gebaseerd op objectieve informatie over fietsers. “Daarom helpt de provincie Antwerpen de lokale overheden met een fietstelapparaat en technische ondersteuning. De stad Antwerpen gebruikte onze apparatuur en know-how voor dit onderzoek”, legt Luk Lemmens uit. “Bovendien tellen we ook zelf het hele jaar door op een aantal strategische locaties. Al die cijfers komen samen in de Provinciale Fietsbarometer. Die Fietsbarometer bekijkt het recreatieve en het functionele fietsverkeer, is regionaal gespreid én gebiedsdekkend. Daarmee zijn we de eerste regio in Europa die op een objectieve en gestructureerde manier informatie over fietsers verzamelt.”

Vlaanderen heeft 4,5 miljoen euro geïnvesteerd in de vernieuwing en verbreding van de Singelfietspaden”, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts. “Ik ben blij dat de fietsers er druk gebruik van maken! Kwaliteitsvolle en comfortabele fietspaden zijn essentieel om nog meer mensen te verleiden die auto te laten te staan en te kiezen voor de fiets.” Na de paasvakantie, bij de start van het zomerweer, steeg het aantal fietsers overigens opvallend. De absolute spits situeert zich op werkdagen tussen 8 en 8.15 uur. In het weekend is dat pas in de vroege namiddag.

Singel wordt overal dubbelrichting
Een opmerkelijke vaststelling is dat 1 op 5 fietsers (22%) in de verkeerde richting rijdt. De fietspaden op de Singel zijn breed genoeg om als dubbelrichtingsfietspad te dienen en het is niet overal duidelijk of het al dan niet mag. Bovendien steken fietsers de Singel liever geen 2 keer over. De Vlaamse overheid wil daarom op termijn het hele fietspad dubbelrichting maken. Daarvoor moeten eerst echter de kruispunten aangepakt worden zodat het voor fietsers veilig is om het verkeer in beide richtingen te kruisen. De heraanleg  van de noordelijke Singel speelt al in op de behoefte aan een dubbele rijrichting. Op de Singelfietspaden, tussen de Schijnpoortweg en de Stenenbrug, mag je zowel aan de kant van de stad als aan de kant van de Ring in beide richtingen fietsen. Vlaanderen investeert daar 1,2 miljoen euro in nieuwe en veilige fietsinfrastructuur. Daarnaast is het Agentschap Wegen en Verkeer ook bezig met de voorbereidingen om de andere kruispunten aan te pakken.

“Aan de Turnhoutsebaan en de Stenenbrug maakt het Ringfietspad nu een grote omrijbeweging. Daar komt een bypass langs de Singel en een onderdoorsteek onder de afrit van de E313. Dat maakt de route niet alleen korter maar ook een stuk veiliger”, aldus schepen Koen Kennis. “Ook aan het Sportpaleis komt er voor voetgangers en fietsers een heus bouwwerk. De stad Antwerpen en de Vlaamse overheid investeren er in een brug die het Ringfietspad over de Schijnpoort brengt en je rechtstreeks naar Spoor Oost brengt. Je vermijdt meteen de 2 drukke kruispunten en hun verkeerslichten.”

Verhogen comfort en veiligheid op de belangrijkste fietsassen
Vandaag, maar ook de volgende jaren, zijn er verschillende grote wegenwerken in en rond de stad Antwerpen. Deze hebben een grote impact op alle weggebruikers. Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Investeren in een breed flankerend beleid – zoals het voorzien in veilige fietspaden en voldoende fietsenstallingen of inzetten op slimme mobiliteit met webapplicaties en parkeergeleiding – is cruciaal om de hinder van deze werken op te vangen. Zo houden we Antwerpse regio bereikbaar voor iedereen.”

Het doortrekken van grote assen tot in het centrum van de stad is van groot belang. Zo wordt ter hoogte van de Turnhoutsebaan één van de doorgangen onder de spoorweg volledig aangelegd als verbinding voor de fietsers en voetgangers. Het wordt een comfortabele verbinding tussen het Singelfietspad, het Ringfietspad en de nieuwe fietsstraat naar het centrum van de stad. Verbreding van de fietspaden biedt de verschillende fietsers meer ruimte en veiligheid. Bijkomend loopt er een proefproject met aangepaste verlichtingsarmaturen op de Singel om tot een betere verlichting van het voet- en fietspad te komen.

Gerelateerde artikels