Deel dit artikel:

Vlaamse fietssnelwegen leveren gezondheidswinst op

Onderzoek: investeringen in fietssnelweg betalen zich dubbel terug.

Iedere euro die wordt geïnvesteerd in een fietssnelweg levert minimaal het dubbele aan gezondheidswinst op. In de praktijk blijkt dat vaak zelfs nog meer. Dit is één van de belangrijkste uitkomsten van een studie van onderzoekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). De studie is gepubliceerd in de Journal of Transport & Health.

De betrokkenen onderzochten het rendement van nieuwe Vlaamse fietssnelwegen tussen Antwerpen-Mechelen en Leuven-Brussel. Ze ontwikkelden daarvoor een speciaal rekenmodel. Daarbij worden de kosten van de infrastructuur, uiteenlopend van 300.000 tot 800.000 euro per kilometer, afgezet tegen de gezondheidswinst. Er wordt uitgegaan van een dagelijks routegebruik van 600 tot 4.000 fietsers.

Bij de gezondheidswinst is rekening gehouden met de kosten van aandoeningen in relatie tot luchtverontreiniging en verkeersongevallen. Daarnaast is gekeken naar de positieve gevolgen die lichaamsbeweging heeft op ziekten als kanker en diabetes. Het rekenmodel biedt eveneens de mogelijkheid om kosten die het gevolg zijn van CO2-emissies, congestie en geluidshinder mee te nemen in de berekening.

De algemene conclusie na toepassing van het model op twee Vlaamse fietssnelwegen: de gezondheidswinst (in euro’s) levert in het ongunstigste scenario minimaal het dubbele op van de investeringskosten, zelfs als uitstoot van CO2, geluidshinder en verkeerscongestie nog niet zijn meegerekend. Het meest positieve scenario komt zelfs tot een winst van veertien maal het geïnvesteerde bedrag.