Deel dit artikel:

Gebrek aan goede infrastructuur houdt mensen tegen te fietsen

Voor 90 procent van niet-fietsers is gebrek aan infrastructuur het obstakel.

Veel meer mensen in het land willen fietsen, maar doen dit niet omdat het ontbreekt aan fietsinfrastructuur. Zo’n 90 procent van de niet-fietsers noemt het gebrek aan goede infrastructuur de reden om de fiets niet te gebruiken. Dit verklaart waarom 69 procent van de fietsers zich onderweg onzeker voelt. Ook het weer is voor velen (87 procent) een remmende factor. Deze cijfers komen uit een enquête van de Fietsersbond en GRACQ. Zij evalueerden het fietsbeleid op regionaal (Vlaams, Brussels, Waals) en Federaal niveau. 

Wat maken fietsers in de enquête duidelijk?

  • Op het federaal niveau vindt amper 10procent van de fietsers dat de huidige fiscaliteit het fietsgebruik voldoende aanmoedigt. En slechts 1 op 4 fietsers vindt de huidige wegcode op maat van fietsers.  
  • Wie fietst in Vlaanderen, vindt fietsen met kinderen een groot probleem. De inspanningen van bedrijven om naar het werk te fietsen worden wel op prijs gesteld.
  • In Brussel is de luchtkwaliteit meer dan elders aan de orde: slechts 9 procent vindt die aanvaardbaar. Een vaststelling die samenhangt met de autodruk, gezien 90 procent van de respondenten die te hoog vindt. 3 op 4 fietsers vinden dan weer dat de fiets niet voldoende ruimte krijgt.
  • In Wallonië ervaren meer dan 3 op 4 fietsers een gevoel van onveiligheid. De fietsers vinden de infrastructuur onvoldoende: gebrek aan ruimte (71 procent), gebrek aan comfort (82 procent) en te weinig veilige fietsenstallingen (67 procent). 

Wat stellen de fietsverenigingen voor?

  • Op federaal niveau: er moet gewerkt worden aan een andere fiscaliteit. Het fiscaal bevoordelen van bedrijfswagens moet worden gestopt en alle fietsers moeten recht krijgen op een fietsvergoeding. De hervorming van het verkeersreglement moet gebeuren volgens het Stop- principe.
  • Op Vlaams niveau is op budgettair vlak een veel grotere inspanning nodig dan momenteel wordt voorop gesteld om te voldoen aan de vraag naar meer en betere fietsinfrastructuur. De regelgeving voor de aanleg van nieuwe infrastructuur kan eenvoudiger. Dat geldt vooral bij de aanleg van fietssnelwegen die zich momenteel moeten schikken naar de voorwaarden van andere beleidsdomeinen zoals die van de waterwegen, natuur en erfgoed.
  • Op Brussels niveau: de autodruk moet verlaagd worden zodat de luchtkwaliteit een aanvaardbaar niveau krijgt. De lang uitgestelde hervorming van de autofiscaliteit moet in dat kader gebeuren. Alle gewestwegen moeten uitgerust worden met veilige en afgescheiden fietspaden. Een herverdeling van de openbare ruimte ten voordele van de actieve weggebruiker is hiervoor noodzakelijk.
  • Op Waals niveau: er moet fietsinfrastructuur worden ontwikkeld (inclusief veilige fietspaden op de gewestwegen). Daarnaast zijn maatregelen nodig rond een wegcode op maat van fietsers (beperkt eenrichtingsverkeer, fietsstraten, rechtsaf door rood). De regionale stedenbouwkundige voorschriften moeten de bouw van een fietsenstalling in alle nieuwbouw voorzien.
  • Op Europees niveau: Europa moet werk maken van veiligere voertuigen. Het verplichten van ISA (Intelligente snelheidsaanpassing) en automatische remsystemen is noodzakelijk om het aantal verkeersdoden te doen dalen.