Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

FietsTelweek: er wordt steeds meer gefietst in Antwerpen

Weersomstandigheden bepalende factor voor heel wat fietsers.

“Tijdens de Fietstelweek van 2016 registreerde de provincie Antwerpen 671.000 verplaatsingen met de fiets. Dat zijn er 226.000 meer dan vorig jaar. Topdag was donderdag 22 september. Het drukste punt was opnieuw de Grotesteenweg in Berchem”, vertelt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit. De FietsTelweek is een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen. De provincie Antwerpen telde met 20 vaste en 48 tijdelijke tellers in samenwerking met steden en gemeenten.

Van 19 tot en met 25 september 2016 telde de provincie Antwerpen samen met 33 gemeenten het aantal fietsers. De topdag in die week was donderdag 22 september 2016 met bijna 110.000 getelde fietsers (vs 92.000 op maandag 21 september 2015). De toplocatie was de Grotesteenweg in Berchem ter hoogte van de Ring. Daar passeerden tijdens de FietsTelweek maar liefst 70.000 fietsers (vs 44.000 in 2015). Ook op andere locaties steeg het aantal fietsers. Op de F1 (fietsostrade Antwerpen-Mechelen) zien we in Mechelen een stijging van 6.800 in 2015 naar 12.200 in 2016. Op de N12 in Beerse telden we in 2015 2.000 fietsers en in 2016 2.800.

“Het mag duidelijk zijn, in onze provincie wordt steeds meer gefietst. Op basis van deze cijfers zelfs 25% meer dan vorig jaar”, bevestigt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit. “We mogen ons echter niet blind staren op deze cijfers. Het slechte weer in 2015 en het goede weer in 2016 spelen een belangrijke rol in de grote verschillen tussen beide jaren. Het weer blijft een belangrijke invloed hebben op de keuze voor de fiets. Toch wordt er wel degelijk jaar na jaar meer gefietst. De verbeterde infrastructuur, de opkomst van de elektrische fiets en de toenemende verkeersdrukte zorgen er voor dat meer mensen voor de fiets kiezen. Belangrijke vaststelling is ook dat op sommige éénrichtingsfietspaden maar liefst 20% fietsers in de verkeerde richting reed. Dat zijn cijfers waar we vanuit het beleid zeker rekening mee moeten houden.”

 De provincie Antwerpen investeert fors in de aanleg van fietsostrades, hoogwaardige en veilige fietsinfrastructuur. “Uit de FietsTelweek blijkt nog maar eens dat de fietsostrades heel populair zijn”, vertelt Luk Lemmens. “Op de F1 (Antwerpen-Mechelen) en de FR10 (Ringfietspad rond Antwerpen) rijden op weekdagen meer fietsers dan in het weekend. Mensen gebruiken die fietsostrades duidelijk om naar het werk of de school te fietsen. Op de andere fietsostrades rijden op weekdagen en in het weekend ongeveer evenveel fietsers.” Verspreid over 9 fietsostrades stonden 21 telapparaten. In totaal registreerden die tijdens de Fietstelweek 2016 maar liefst 220.000 fietsers. We telden de meeste fietsers op de F1 in Mortsel en op een tweede plaats vinden we de FR10, meer bepaald tussen Luitenant Lippenslaan en Stenenbrug.