Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Doe mee aan de FietsTelweek 2016

FietsTelweek moet meer inzicht geven in het fietsgedrag van Vlamingen.

De tweede editie van de FietsTelweek is van start gegaan. In heel Vlaanderen worden een week lang fietsbewegingen geregistreerd en fietsersstromen in kaart gebracht. Met die informatie kunnen zowel Vlaamse als lokale overheden hun fietsbeleid gericht verbeteren. Iedere fietser kan makkelijk meedoen door de gratis FietsTelApp te downloaden.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, Leuvens schepen van Mobiliteit Dirk Robbeets, de Fietsersbond en Fietsberaad Vlaanderen hebben in Leuven de aftrap gegeven voor de FietsTelWeek 2016. Het is pas de tweede editie van het grootschalige initiatief om in heel Vlaanderen fietsbewegingen in kaart te brengen.

Schat aan informatie
De eerste editie – vorig jaar – was het grootste fietsonderzoek ooit in Vlaanderen uitgevoerd en leerde onder meer dat Vlamingen gemiddeld vrij lange afstanden fietsen. De resultaten (2015) van de metingen op meer dan 420 telpunten en de 17.500 fietsbewegingen geregistreerd door de FietsTelApp werden verzameld in een open-dataplatform dat raadpleegbaar is voor overheden om een beter fietsbeleid te ontwikkelen.

Ook dit jaar zal alle data een schat aan informatie opleveren voor iedereen die meewerkt aan een beter fietsbeleid. Deze tweede editie gaat op zoek naar nog meer gegevens over het fietsgedrag van de Vlamingen. Op basis van de cijfers van vorig jaar kunnen er ook evoluties opgepikt worden.

Download gratis app
Heel wat partners bundelen de krachten om zicht te krijgen op het fietsgedrag van de Vlaming. De Fietsersbond, Fietsberaad Vlaanderen, de Vlaamse overheid de gemeenten, de provincies en vrijwilligers uit heel Vlaanderen verzamelen tussen 19 en 26 september fietsgegevens. Er wordt gebruik gemaakt van vaste en mobiele telpunten, van manueel verzamelde gegevens en van data uit de FietsTelApp.

De app kan iedere fietser gratis downloaden (App Store of Google Play Store). Zo leren fietsers hun eigen fietsgedrag beter kennen: naast het totaal aantal afgelegde kilometers, ook de euro’s en de hoeveelheid CO2-uitstoot die ze besparen en het aantal verbrandde calorieën. Bovendien maakt iedere fietser die de app downloadt kans op fijne prijzen.

Tellen is belangrijk
“Meten is weten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We willen een duidelijk beeld van het fietsgedrag van de Vlaming. Zo kunnen we de juiste fietsinvesteringen doen. We willen nieuwe ontwikkelingen snel oppikken. Zo gaat de Vlaamse Overheid gericht kruispunttellingen uitvoeren in Leuven, Gent en Antwerpen om het fenomeen van fietsfiles in kaart te brengen.”

“De stad Leuven werkt graag mee aan de FietsTelweek”, zegt schepen Dirk Robbeets. “We hebben in de hele stad fietstelpunten geplaatst om een correct beeld te krijgen van het aantal fietsers. Deze teldata worden ook meegenomen in het definitieve fietsactieplan. We willen met dit actieplan meer ruimte maken voor de fiets en Leuven definitief op de kaart zetten als dé fietsstad van Vlaanderen.”

“Dankzij de FietsTelweek krijgen we niet alleen een zicht op het aantal fietsers, maar ook op de routes die ze gebruiken”, zegt Mikaël Van Eeckhoudt, van de Fietsersbond. “Informatie waar beleidsmakers en wegbeheerders mee aan de slag kunnen om in te zetten op een succesvol fietsbeleid.”

“We moeten overheden bewust maken van het aantal fietsers”, stelt Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen. “De meest gehoorde reactie vorig jaar was dat er meer fietsers zijn dan gedacht. Om een goed fietsbeleid te voeren moet je weten hoeveel fietsers er zijn en waar ze rijden. Met de FietsTelweek willen we de evoluties in het fietsverkeer belichten. Alleen zo kunnen we tot oplossingen komen.” (foto: Fietsersbond)

Gerelateerde artikels